Započni dan sa plavim Plava je hladna boja, smiruje… tako je duboka. Podsjeća me na more, na ljubav, na dubine, na Duha Svetoga…

Dopusti sebi da se otvoriš tim dubinama. Osjeti slobodu, slobodu djeteta Božjega!

Dopusti sebi ljubav, zaslužuješ to! Duguješ to samome sebi. Budi svoj/svoja, budi ljubljen/ljubljena…