Krunica/ K03

12.00

Opis

  • Krunica roze boje, sa plastičnim ružicama
  • komponente od običnog metala
  • na krunici može biti  ime ili datum

 

U napomene upišite obavezno koje ime ili datum treba biti na krunici. Ako želite krunicu sa kopčom također obavezno upišite u napomene. Kopča se dodatno ne naplačuje.